• test2
  • o
  • 20170119 113500

Učitelé

Kontaktní informace na naše učitele

Kontaktní informace

Naše jídelna

Základní informace o naší jídelně

Týdenní jídelní lístek

Přihlášení

Přihlášení pro rodiče do třídy žáka

Přihlásit se

Úřední deska

zápis do 1. třídy

15.03.2018

4. a 5. dubna od 13 do 18 hodin. Více informací najdete v záložce Rodiče - Zápis do 1. třídy.

Velikonoce

15.03.2018

volno ve škole: 29. 3. - velikonoční prázdniny, 30. 3. - Velký pátek, 2. 4. - Velikonoční pondě...

lyžařský kurz

08.03.2018

Odjezd od školy v neděli 11. 3. v 7,30 h, návrat ke škole v pátek 16. 3. cca v 19,30 h.

Přijmeme finančního referenta

06.03.2018

Příspěvková organizace ZŠ Veronské máměstí přijme od 1. 7. 2018 finančního referenta. Náplň práce: p...

Všechny informace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VERONSKÉ NÁMĚSTÍ

Od 1. třídy učíme anglický jazyk a informatiku, od 7. třídy zařazujeme druhý cizí jazyk a volitelné předměty. Do výuky zařazujeme projektové vyučování a projekty, výuka je doplňována návštěvami muzeí, divadel a výstav. Máme kvalitně zpracovaný preventivní program, dbáme na prevenci šikany, věnujeme se znevýhodněným dětem. Žáky vedeme ke slušnému chování, k dobrým mezilidským vztahům, k bezpečnému chování a kladnému vztahu k regionu.

 

 Video k 30. výročí založení školy

 

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání rozhodlo o poskytnutí dotace na realizaci projektu s názvem „Rozvoj vzdělanosti na ZŠ Veronské náměstí“.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a bude obsahovat tyto aktivity:

  • Školní psycholog – personální podpora ZŠ
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin na čtenářskou gramotnost, matematiku a inkluzi.
  • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
  • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 

Aktuality z Verony

Cyklohrátky 2017

Cyklohrátky 2017 letos uspořádali žáci 1. C, pro všechny druhé a třetí třídy. Velké poděkování patří Barboře Vlčkové, která zabezpečila zdárný průběh poskytová...

Dny Prahy 15

Dny Prahy 15, Chválíme Natálii Krpálkovou, Kačku Janásovou, Marušku Do Thanh, Janičku Krylovovou, Jakuba Kejmara, Adélku Walterovou, Adélku Farkašovou, Tomáše ...

Příprava k přijímacím zkouškám na střední školy z českého ja…

Kroužek je zaměřen na intenzivní přípravu žáků k přijímacím zkouškám z českého jazyka na střední školu. Kroužek se bude konat v budově naší školy v počtu 20 lek...

Kroužek angličtina s rodilým mluvčím

Kroužek začíná dne 2. října 2017 a sestává z 29 lekcí za celý školní rok. Výše doplatku bude upřesněna podle počtu žáků v průběhu měsíce října.  Časový ha...

Krajské kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků

Dne 24.5.2017 se konalo krajské kolo soutěže HLÍDEK MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ na Malostranském náměstí. Po vylosování startovního čísla obdržela každá hlídka mapku s...

Žáci ze ZŠ Veronské náměstí zachraňovali životy

Dne 23. 4. v neděli, se konala na ZŠ Slivenec soutěž „Mladý zdravotník nanečisto“. Chválíme žáky 3.C Marii Do Thanh, Kristýnu Havelkovou, Adélu Walterovou...

Archiv aktualit

Kalendář

Žádné události

Linka důvěry

E-mail*
Neplatný email

Zpráva*
Vyplňte prosím zprávu

Antispam*
AntispamNeplatný kód