Všichni dosud stravovaní jsou automaticky od 28. 5. 2018 odhlášeni z jídelny Veronské náměstí.

Přihlášeni na náhradní stravování  jsou jen ti, kteří vyplnili a odevzdali přihlášku.

PLATBY A ODHLÁŠKY -    VŠE ZŮSTÁVÁ STEJNÉ – číslo účtu, mobilní telefon, e mail, odhlašování včetně e jídelníčku jeden pracovní  den dopředu do 14 hodin, webové stránky školní jídelny.

V provozu nebude pevná linka se záznamníkem

Kontaktní  osobou je vedoucí školní jídelny Veronské náměstí  M.Střasáková.

PODROBNÉ INFORMACE o ukončení  šk. roku včetně devátých tříd budou  zveřejněny   24. 5.  2018 na webových stránkách školy – školní jídelna -  formuláře a dokumenty