Všichni strávníci mají automaticky odhlášené obědy na dny 26. 10. - 30. 10. 2020.