Přihlášení a odhlášení obědů od 19. 10. - 23. 10. 2020 je nejpozději dva dny předem do 13 hodin. 

Výdej obědů do vlastních čistých jídlonosičů  - 12:00 - 14:00 - ZELENÁ JÍDELNA.