Informace o stravování na školní rok 2017/2018

Cena za jeden oběd platná od 1. 9. 2017:

Kategorie Věk Cena Plná cena oběda Platba pro trvalý příkaz
A 7 - 10 let 28,- Kč 63,- Kč 616,- Kč
B 11 - 14 let 30,- Kč 65,- Kč 660,- Kč
C 15 - 18 let 32,- Kč 67,- Kč 704,- Kč
Zaměstnanci   27,- Kč 67,- Kč 594,- Kč

Pokud žák dovrší ve školním roce 2017/2018  ( tj. od 1. 9. 2017  do 31. 8. 2018) věku pro zařazení do vyšší kategorie, je dle vyhlášky č. 107/2008 Sb. tak zařazen již od začátku školního roku (tj. od 1. 9. 2017).

Cena čipu pro výdej oběda

Záloha na nový čip - 150,- Kč

Po ukončení docházky se za nepoškozený čip záloha vrací.

Ztráta čipu: ztrátu nahlásit ve školní jídelně, čip bude zablokován a strávník obdrží jeden týden  náhradní stravenku na výdej oběda. Pokud se čip po jednom týdnu  nenajde, musí být zakoupen v kanceláři školní jídelny nový.

Platba stravného

  • Inkasem z účtu u České spořitelny: číslo sběrného účtu: 100238331/0800, podklady obdržíte v kanceláři školní jídelny, přeplatky budou vyúčtovány každý měsíc a začátkem měsíce července.
  • Trvalý příkaz: číslo účtu: 2000896379/0800, stravné musí být uhrazeno nejpozději k 20. v měsíci na měsíc následující.
  • První platby proběhnou v měsíci srpnu a poslední v měsíci květnu, podklady obdržíte v kanceláři školní jídelny, přeplatky budou vyúčtovány v měsíci červenci.

Stravné je placeno zálohově – PLATBY MUSÍ BÝT UHRAZENY DO 20. PŘEDEŠLÉHO MĚSÍCE.

V PŘÍPADĚ NEDOSTATEČNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA STRAVNÉ, NEBUDE STRÁVNÍKOVI OBĚD VYDÁN.

Přihlášky a volba obědů

Každý strávník má každý měsíc  na základě „ Přihlášky ke stravování“ automaticky přihlášeno menu  č. 1.

Menu č. 2 si strávník volí sám na objednávkovém boxu v jídelně  nebo na www.e-jidelniček.cz (přihlašovací údaje dostanete  v kanceláři školní jídelny).

Volba menu č. 2 je nutná nejpozději dva pracovní dny předem do 14 hodin. Do pracovních dnů se započítávají prázdniny a ředitelské volno.

Odhlášky obědů

Obědy lze odhlásit nejpozději jeden pracovní den předem do 14 hodin:

  • telefonicky: 274 864 236, 773 967 391,
  • na www.e-jidelnicek.cz,
  • e mailem  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • a na objednávkovém boxu v jídelně.

První den nemoci oběd lze vyzvednout do vlastních nádob v 11:30 hodin - vchod ze školy.

Další dny nemoci je nutné oběd odhlásit, v opačném případě bude podle vyhlášky 107/2005 Sb. O školním stravování účtována plná cena oběda včetně režijních a mzdových nákladů.

Pokud neodhadnete délku nemoci dítěte a plánovaný nástup do školy se ráno změní a dítě zůstane ještě doma a ten den již nelze oběd odhlásit, platí možnost vyzvednout si oběd do vlastních nádob za dotovanou cenu podle kategorie.

Žáky devátých tříd po ukončení školní docházky odhlašujeme automaticky.

Pokud se přihlášený strávník přestane ve školním roce stravovat, tuto skutečnost je povinen zákonný zástupce dítěte včas nahlásit ve školní jídelně.

Odhlášky hromadných akcí školy

Odhlášky obědů hromadných akcí školy - výlety, lyžařský kurz, škola v přírodě, jsou provedeny automaticky hromadně dle seznamu zúčastněných ze školy.

Kontakty

Telefon + záznamník: 274 864 236

Mobil: 773 967 391

E–mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.