Informace k provozu školní jídelny od 4. 1. 2021

 

     Provoz školních jídelen se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, jak uvádí Usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 23. 12. 2020 č. 1377

 • Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.
 • Je povolena osobní přítomnost dětí v přípravné třídě, žáků 1. a 2. ročníků.

PREZENČNÍ VÝUKA:

Ve školní jídelně se od 4. 1. 2021 stravují pouze žáci v prezenční výuce (přípravná tř., žáci 1. a 2. ročníků) a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.

 • Žáci přípravné třídy, 1. a 2. ročníků jsou od 4. 1. 2021 automaticky přihlášeni ke stravování.
 • Automatické přihlášení se neprovedlo u strávníků, kteří měli odhlášku obědů provedenou osobně na období od 4. 1. 2021 a dále, prostřednictvím e jídelníčku, PC boxu.
 • Výdej obědů bude probíhat od 11:40 do 13 hodin.
 • Kdo nebude mít o stravování zájem, odhlašuje si obědy sám dva pracovní dny předem do 13 hodin na e jídelníčku, e-mailem, na PC boxu v jídelně.
 • Pokud oběd nelze v uvedeném termínu odhlásit, je možný odběr do vlastních neskleněných jídlonosičů v době od 13 do 14 hodin v červené jídelně.
 • Přihlašování k odběru stravy je možné nejpozději dva pracovní dny předem do 13 hodin na e jídelníčku, e-mailem, PC boxu v jídelně.
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy, používat dezinfekci na ruce.
 • Výdej a vstup do jídelny jednotlivých tříd:

Do jídelny vstupuje vždy jen jedna skupina-třída pro výdej oběda.

Další třída čeká na chodbě před jídelnou a vstoupí do jídelny až po usazení posledního žáka ke stolu vydávané třídy.

 • Pro výdej oběda je nutný čip.
 • Není povolen samoobslužný výdej podnosů, příborů, nápojů, ubrousků.
 • Z důvodu dodržení pravidel pro provoz školního stravování nejsou možné přídavky.
 • Pro družinové děti je možné na vyžádání vychovatelů doplnit nápoje ve džbánu.
 • Rozestupy mezi jednotlivými stoly jsou 1,5m.
 • Maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby.
 • Ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení.
 • Udržuje se maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd.

DISTANČNÍ VÝUKA: 

Žáci a zaměstnanci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

 • Žáci 3. – 9. ročníků na distanční výuce jsou od 4. 1. 2021 automaticky odhlášeni ze stravování.
 • Přihlašování na 4. 1. a 5. 1. 2021 je možné nejpozději do 4. 1. 2021 do 5 hodin ráno e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a na e jídelníčku.
 • Žáci školy na distanční výuce se k odběru stravy přihlašují a odhlašují sami nejpozději dva pracovní dny předem do 13 hodin na e jídelníčku, e-mailem, PC boxu v jídelně.
 • Výdej obědů probíhá od 13 do 14 hodin v červené jídelně do vlastních neskleněných jídlonosičů.
 • Žáci mají v prostorách školní jídelny zakrytá ústa a nos, dodržují vyznačené rozestupy, dezinfikují si ruce.

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY PŘÍTOMNÍ VE ŠKOLE A NA DISTANČNÍ VÝUCE: 

 • Všichni zaměstnanci školy byli automaticky od 4. 1. 2021 odhlášeni ze stravování.
 • Vyučující přípravné třídy, 1. a 2. ročníků a vychovatelé jsou přihlášeni hromadně.
 • Přihlašování na 4. 1. a 5. 1. 2021 je možné nejpozději do 4. 1. 2021 do 5 hodin ráno e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a na e jídelníčku.
 • Zaměstnanci školy se k odběru stravy přihlašují a odhlašují sami nejpozději dva pracovní dny předem do 13 hodin na e jídelníčku, e-mailem, na PC boxu v jídelně.
 • Pokud oběd nelze v uvedeném termínu odhlásit, je možný odběr do vlastních neskleněných jídlonosičů v době od 13:00 do 14 hodin v červené jídelně.
 • Výdej obědů pro vychovatelky/e je od 11:15 v zelené jídelně.
 • Ostatní zaměstnanci přítomní ve škole od 11:40 do 13 hodin. Oběd konzumují v červené jídelně v místnosti pro zaměstnance.
 • Výdej obědů pro zaměstnance na distanční výuce: 13:00 do 14 hodin v červené jídelně.
 • Zaměstnanci mají v prostorách školní jídelny zakrytá ústa a nos, dodržují vyznačené rozestupy, dezinfikují si ruce.

  

V Praze dne 29. 12. 2020

 

Miloslava Střasáková - vedoucí školní jídelny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.