Zapsat dítě online

Informace k provozu školní jídelny od 12. 4. 2021    

Provoz školních jídelen se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, jak uvádí Usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 30. 10. 2020 č. 1116

Manuál MŠMT provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19 ke dni 6. dubna 2021

 • Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.
 • Je povolena osobní přítomnost dětí přípravných tříd, žáků 1. stupně v režimu rotační výuky.

PREZENČNÍ VÝUKA:

Ve školní jídelně se od 12. 4. 2021 stravují pouze žáci v prezenční výuce (přípravná tř., žáci 1. stupně), děti IZS a ostatních vybraných profesí a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.

 • Od 12. 4. do 30. 4. 2021 jsou hromadně přihlášeni ke stravování žáci přípravné třídy, žáci 1. tříd, 2. tříd.
 • Od 19. 4. do 30. 4. 2021 jsou hromadně přihlášeni ke stravování žáci 3. tříd, 4. tříd, 5. tříd.
 • Kdo nebude mít o stravování zájem, odhlašuje si obědy sám dva pracovní dny předem do 13 hodin na e jídelníčku, e-mailem, na PC boxu v jídelně.
 • Pokud oběd nelze v uvedeném termínu odhlásit, je možný odběr do vlastních neskleněných jídlonosičů v době od 13:00 do 14 hodin v červené jídelně.
 • Přihlašování k odběru stravy je možné nejpozději dva pracovní dny předem do 13 hodin na e jídelníčku, e-mailem, PC boxu v jídelně.
 • Výdej obědů bude probíhat od 11:45 do 13:00 hodin.
 • Výdej a vstup do jídelny jednotlivých tříd:

Do jídelny vstupuje vždy jen jedna skupina-třída pro výdej oběda.

Další třída čeká na chodbě před jídelnou a vstoupí do jídelny až po usazení posledního žáka ke stolu vydávané třídy.

 • Pro výdej oběda je nutný čip.
 • Není povolen samoobslužný výdej podnosů, příborů, nápojů, ubrousků.
 • Z důvodu dodržení pravidel pro provoz školního stravování nejsou možné přídavky.
 • Pro družinové děti je možné na vyžádání vychovatelů doplnit nápoje ve džbánu.
 • Rozestupy mezi jednotlivými stoly jsou 1,5m.
 • Maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby.
 • Ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení.
 • Udržuje se maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd.
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky nebo respirátory FFP2, s výjimkou doby konzumace stravy.
 • Před vstupem do jídelny si strávníci dezinfikují ruce.
 • Do prostor školní jídelny nesmí vstupovat nemocná osoba.

 

DISTANČNÍ VÝUKA: 

Žáci a zaměstnanci školy mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

 • Žáci 2. stupně (6. 7. 8. 9. třídy) jsou i nadále hromadně odhlášeni a k odběru stravy se přihlašují sami.
 • Přihlašování k odběru stravy je možné nejpozději dva pracovní dny předem do 13 hodin na e jídelníčku, e-mailem, PC boxu v jídelně.
 • Výdej obědů probíhá od 13:00 do 14:00 hodin v červené jídelně do vlastních neskleněných čistých jídlonosičů.
 • Strávníci mají v prostorách školní jídelny zakrytá ústa a nos respirátorem FFP2 nebo chirurgickou rouškou, dodržují vyznačené rozestupy, dezinfikují si ruce.
 • Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. Rovněž nesmí do prostor školní jídelny vstupovat nemocná osoba.

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY: 

 • VŠICHNI ZAMĚSTNANCI ŠKOLY JSOU I NADÁLE AUTOMATICKY ODHLÁŠENI ZE STRAVOVÁNÍ.
 • Přihlašování k odběru stravy je možné nejpozději dva pracovní dny předem do 13 hodin na e jídelníčku, e-mailem, PC boxu v jídelně.
 • Výdej obědů pro zaměstnance přítomné ve škole je od 11:15 do 13:00 hodin.
 • Výdej obědů do vlastních čistých neskleněných jídlonosičů je od 13:00 do 14:00 hodin v červené jídelně.

V Praze dne 7. 4. 2021

Miloslava Střasáková - vedoucí školní jídelny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.