pdfpomůcky_pro_prvňáky.pdf

 • Zápis pro školní rok 2019/2020 proběhne na naší škole 3. a 4. dubna 2019 vždy od 13 do 18 hodin.
 • s sebou vezměte: průkaz totožnosti zákonného zástupce a rodný list dítěte
 • při zápisu každé dítě dostane kód, informace o přijetí bude zveřejněna pomocí těchto kódů na webových stránkách školy a na budově školy

Kritéria pro přijetí

 • trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy, cizinci s faktickým pobytem ve spádovém obvodu školy ( pokud ve spádové oblasti bydlíte a nemáte zde  trvalý pobyt, pobyt doložíte nájemní smlouvou)
 • trvalý pobyt na území Prahy 15
 • trvalý pobyt v jiné části Prahy
 • sourozenec ve škole
 • trvalý pobyt mimo Prahu

Předpokládáme, že otevřeme 3 první třídy.

Spádová oblast pro ZŠ Veronské náměstí

Seznam ulic:

 • Hornoměcholupská - k.ú. Horní Měcholupy
 • Janovská
 • Na Křečku č.p. 339 - 350
 • Parmská
 • Mantovská
 • Modenská
 • Veronské nám. 

Rodiče mají právo přihlásit své dítě do jakékoliv školy.

Průběh zápisu

 1. Na vrátnici školy se vás ujmou starší žáci, kteří provedou Vaše dítě zábavnými činnostmi.
 2. Zákonní zástupci vyplní formuláře (možnost stažení viz níže)
 3. S vyplněnými formuláři odcházíte do třídy k paní učitelce, které odevzdáte vyplněné formuláře. Paní učitelka se bude krátce věnovat Vašemu dítěti (básnička, obrázek...)
 4. Po skončení zápisu dostane Vaše dítě pamětní list a drobný dárek na památku

Zastupuje-li dítě u zápisu jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí tato osoba doložit své oprávnění dítě zastupovat. (viz níže v Dokumentech - Plná moc)

Možnost dodatečného zápisu

Pokud se nebudete moci z vážných důvodů dostavit v termínu našeho zápisu, kontaktujte pí zástupkyni J. Urbánkovou. Dohodnete si termín dodatečného zápisu (musí proběhnout do 30. dubna 2018).

Vydání rozhodnutí

Informace o přijetí k základnímu vzdělávání bude zveřejněna na budově školy a na webových stránkách prostřednictvím kódů vydaných každému dítěti při zápisu.

Originál rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání je uložen na základní škole, stejnopis je vydán zákonnému zástupci na vyžádání.

Odklad povinné školní docházky

Zákonný zástupce dítěte má podle § 37 školského zákona právo požádat v době zápisu (nejpozději však do 30. 4. 2019) o odklad povinné školní docházky. Žádost o odklad musí být doplněna vyjádřením školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Vzhledem k delším objednacím lhůtám doporučujeme objednat se na vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně co nejdříve.

Pokud nastupujete po odkladu školní docházky, musíte znovu projít zápisem.

Přípravná třída

Do přípravné třídy lze podle § 47 školského zákona zařadit pouze děti s odkladem povinné školní docházky (nikoliv patřící do posledního ročníku mateřské školy).

Přihlášku do přípravné třídy je nutno doložit vyjádřením školského poradenského zařízení.

Předčasný vstup do školy ( dítěti 1. 9. 2019 nebude ještě 6 let)

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce srpna je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Nemluví Vaše dítě česky? Doesn´t your child speak Czech?

Doporučujeme We recomend

 1. Přihlaste Vaše dítě již před nástupem do školy do bezplatného prázdninového kurzu češtiny, který zajišťuje Integrační centrum Praha www.icpraha.com Before your child starts attending the school, enrol him/her in the holiday course of Czech language. It´s free of charge and it´s organized by ,,Integrační Centrum Praha" www.icpraha.com
 2. Využijte pomoci organizací META www.meta-ops.cz a Centra integrace Praha (CIC) www.cicpraha.org Use the help of Organizations META www.meta-ops.cz and Centrum Integrace Praha (CIC) www.cicpraha.org
 3. Informace hledejte na www.inkluzivniskola.cz Look for other information on www.inkluzivniskola.cz

Nabízíme We offer

 1. Individuální přístup Individual approach
 2. Službu tlumočníka během zápisu do školy Help of an interpreter during enroling in the school
 3. Český jazyk pro cizince ve škole Czech language lessons for foreigners right at school

Dokumenty, formuláře a žádosti

pdfDotazník pro rodiče.pdf45.62 KB

pdfZápis do 1. ročníku.pdf193.71 KB

pdfDesatero pro rodiče.pdf

pdfInformace pro rodiče budoucích prvňáčků.pdf277.11 KB

pdfZákladní informace.pdf209.6 KB

pdfPřihláška - angličtina s rodilým mluvčím.pdf39.18 KB

pdfPlná_moc.pdf