pdfZÁPIS výsledky 2020/2021.pdf44.85 KB

 • žádáme rodiče, kteří byli u zápisu na více školách, aby neprodleně oznámili školu, na kterou nastoupí.
 • plánovaná informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáků se překládá z původního termínu 3. 6. 2020 na 24. 6. v 16,30 h (v jídelně školy)
 • otevřeme tři třídy po 27 žácích

 pdfRady pro rodiče prvňáků.pdf279.36 KB

 pdfVybavení do 1. třídy.pdf40.09 KB

Informace k zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 na ZŠ Veronské náměstí

Zápis proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Dobu zápisu na naší škole stanovila ředitelka školy na období od 6. 4. do 29. 4. 2020, a to v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona a skutečnost oznamuje zveřejněním na webových stránkách školy a vývěskou na budově školy. Zápis bude organizován bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Řádný zápis je určen dětem narozeným před 1. 9. 2014 a těm, které měly v předchozím roce odklad povinné školní docházky.

 • KAŽDÝ ze žadatelů musí do konce dubna odevzdat vyplněnou:

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

 • ZÁJEMCI O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY musí také s Žádostí o přijetí odevzdat

do konce dubna:

Žádost o odklad a v případě zájmu o přípravnou třídu také Žádost o přípravnou třídu

 • Všechny tyto formuláře naleznete v nové upravené podobě ke stažení ve formátu PDF na zsvn.cz v záložce Rodiče – Zápis do 1. tříd
 • K žádosti o odklad je potřeba mít doporučující vyjádření školského poradenského pracoviště (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pokud tyto dokumenty nebudete mít vyřízené do konce dubna, dodáte je škole v co nejkratším termínu.
 • Zájemci o přípravnou třídu z jiných škol – k zápisu se hlaste na svou spádovou školu. Na naši školu zatím jen pošlete žádost o přípravnou třídu. Až na konci května budeme mít rámcový přehled o počtu zájemců ze spádových oblastí a jestli budeme mít místo pro děti z okolních škol.

Způsob zápisu a předání vyplněných dokumentů:

Upřednostňujeme předání bez osobní přítomnosti zákonného zástupce, a to prostřednictvím:

 • datové schránky (ID datové schránky: 7e334m9)
 • e-mailem, ale POUZE POKUD MÁTE  ELEKTRONICKÝ PODPIS (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
 • poštou (vhodné zaslat doporučeně) na adresu školy
 • v nezbytném případě osobním podáním pouze zákonným zástupcem dítěte, a to:

v pondělí 27. 4. od 9 do 11 hodin nebo

ve středu 29. 4. od 14 do 16 hodin

(vzhledem k vydaným opatřením Vlády ČR využijte v krajním případě)

Po obdržení žádostí škola potvrdí na uvedenou e-mailovou adresu (popř. datovou schránkou) zákonnému zástupci přijetí žádosti a přidělí registrační číslo. Seznam přijatých dětí (pod registračním číslem) bude vyvěšen na budově a na webových stránkách školy do konce května 2020.

V červnu (přesné datum stanovíme dle aktuální situace) se uskuteční schůzka zákonných zástupců budoucích prvňáčků. Sledujte naše webové stránky, průběžně budeme doplňovat informace.

V případě nejasností se obraťte na ředitelku školy Mgr. Jitku Urbánkovou (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo tel. 728 933 509), popř. v úředních dnech na hospodářku školy pí Janu Duckovou (tel. 274 864 235, 774 966 391).

                                                                                                        Mgr. Jitka Urbánková, ředitelka školy

 • Poskytnuté údaje budou zpracovávány za účelem plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a jeho prováděcích předpisů, zejména za účelem vedení dokumentace školy a plnění povinností školy v souladu s § 16 školského zákona. Rozsah zpracovávaných osobních údajů vyplývá z § 28 školského zákona.

                  

 Kritéria pro rozhodování ředitele o přijetí/nepřijetí k základnímu vzdělávání

Základní podmínky pro přijetí (v pořadí důležitosti)

 • trvalý pobyt ve spádové oblasti školy
 • sourozenec s trvalým pobytem na území Prahy 15 navštěvující naši školu
 • trvalý pobyt na území Prahy 15
 • sourozenec z nespádové oblasti školy navštěvující naši školu
 • děti z nespádové oblasti školy budou přijímány v případě nenaplněnosti z hlediska počtu žáků

Předpokládáme, že otevřeme 2 první třídy.

Spádová oblast pro ZŠ Veronské náměstí

Seznam ulic:

 • Hornoměcholupská - k.ú. Horní Měcholupy
 • Janovská
 • Na Křečku č.p. 339 - 350
 • Parmská
 • Mantovská
 • Modenská
 • Veronské náměstí

Rodiče mají právo přihlásit své dítě do jakékoliv školy.

Vydání rozhodnutí

Informace o přijetí k základnímu vzdělávání bude zveřejněna na budově školy a na webových stránkách prostřednictvím kódů vydaných každému dítěti při zápisu.

Originál rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání je uložen na základní škole, stejnopis je vydán zákonnému zástupci na vyžádání.

Přípravná třída

Do přípravné třídy lze podle § 47 školského zákona zařadit přednostně děti s povoleným odkladem povinné školní docházky.

Přihlášku do přípravné třídy je nutno doložit vyjádřením školského poradenského zařízení.

Předčasný vstup do školy ( dítěti 1. 9. 2020 nebude ještě 6 let)

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce srpna je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Dokumenty, formuláře a žádosti

pdfŽádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.pdf271.88 KB

pdfŽádost o odklad povinné školní docházky.pdf247.04 KB

pdfDesatero pro rodiče.pdf

pdfPlná moc.pdf

pdfŽádost o přijetí do přípravné třídy

pdfDotazník kontaktních údajů žáka 1. ročníku ZŠ

pdfPřihláška na kroužek Angličtina s rodilým mluvčím.pdf42.9 KB