pdfZÁPIS výsledky 2020/2021.pdf44.85 KB

 pdfRady pro rodiče prvňáků.pdf279.36 KB

 pdfVybavení do 1. třídy.pdf40.09 KB

 

 Kritéria pro rozhodování ředitele o přijetí/nepřijetí k základnímu vzdělávání

Základní podmínky pro přijetí (v pořadí důležitosti)

 • trvalý pobyt ve spádové oblasti školy
 • sourozenec s trvalým pobytem na území Prahy 15 navštěvující naši školu
 • trvalý pobyt na území Prahy 15
 • sourozenec z nespádové oblasti školy navštěvující naši školu
 • děti z nespádové oblasti školy budou přijímány v případě nenaplněnosti z hlediska počtu žáků

Předpokládáme, že otevřeme 2 první třídy.

Spádová oblast pro ZŠ Veronské náměstí

Seznam ulic:

 • Hornoměcholupská - k.ú. Horní Měcholupy
 • Janovská
 • Na Křečku č.p. 339 - 350
 • Parmská
 • Mantovská
 • Modenská
 • Veronské náměstí

Rodiče mají právo přihlásit své dítě do jakékoliv školy.

Vydání rozhodnutí

Informace o přijetí k základnímu vzdělávání bude zveřejněna na budově školy a na webových stránkách prostřednictvím kódů vydaných každému dítěti při zápisu.

Originál rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání je uložen na základní škole, stejnopis je vydán zákonnému zástupci na vyžádání.

Přípravná třída

Do přípravné třídy lze podle § 47 školského zákona zařadit přednostně děti s povoleným odkladem povinné školní docházky.

Přihlášku do přípravné třídy je nutno doložit vyjádřením školského poradenského zařízení.

Předčasný vstup do školy ( dítěti 1. 9. 2021 nebude ještě 6 let)

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce srpna je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Dokumenty, formuláře a žádosti

pdfŽádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.pdf271.88 KB

pdfŽádost o odklad povinné školní docházky.pdf247.04 KB

pdfDesatero pro rodiče.pdf

pdfPlná moc.pdf

pdfŽádost o přijetí do přípravné třídy

pdfDotazník kontaktních údajů žáka 1. ročníku ZŠ

pdfPřihláška na kroužek Angličtina s rodilým mluvčím.pdf42.9 KB