PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO ATLETICKÉHO HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM V AREÁLU ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ

(zkušební provoz atletického hřiště – otevření pro veřejnost)

Vstupem do areálu hřiště návštěvník souhlasí s ustanoveními tohoto provozního řádu a zavazuje se řád dodržovat.

 1. Využívání hřiště
 1. Zřizovatelem hřiště je MČ Praha 15, provozovatelem je ZŠ Veronské náměstí.
 1. Hřiště je přednostně určeno k výuce tělesné výchovy a realizaci dalších sportovních aktivit pořádaných ZŠ Veronské náměstí, dále k rekreačně-sportovnímu vyžití široké veřejnosti, a to zejména k míčovým hrám a atletice.
 1. Provoz a správa hřiště
 1. Hřiště lze používat pouze pro běhání a míčové hry. Pokud bude docházet k poškozování hřiště, bude pro veřejnost uzavřeno.
 1. Otevřeno pro veřejnost:

            Po - Pá                      6.00-8.00 hod. a 16.00-21.00 hod. (pondělí od 17.00 hod.)

            So – Ne, prázdniny   6.00-21.00 hod.

 1. Přednost má výuka ZŠ, činnost školní družiny a kroužky.
 1. V případě zjištění jakékoliv závady na sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit školníkovi na tel. 602 656 014 nebo vedení školy. Za škody vzniklé během užívání hřiště odpovídá uživatel, vzniklou škodu je povinen buď odstranit, nebo uhradit po dohodě se školníkem.

III. Bezpečnost a ochrana majetku

 1. V areálu hřiště je zakázáno jakkoli znečišťovat a poškozovat zejména povrch hřiště a dráhy. Proto je zejména zakázáno:
 • odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená
 • odhazovat žvýkačky na umělý povrch
 • konzumovat jakékoli jídlo a nápoje typu Coly (Coca Cola, Pepsi Cola, Kofola apod.)
 • kouřit, konzumovat alkoholické nápoje a požívat návykové látky
 • rozdělávat oheň a jakkoli manipulovat s otevřeným ohněm
 • manipulovat s ostrými předměty
 • vstupovat v nevhodné obuvi (kopačkách, botách s podpatkem, černou podrážkou) nebo ve znečištěné obuvi (blátem, antukou apod.)
 • používat tretry s hřeby delšími než 9 mm
 • jezdit po areálu hřiště na kole, koloběžce, s kočárkem apod.
 • poškozovat stromy a keře v areálu a v jeho těsném okolí

 

 1. Dále je zakázán:

 

 • vstup dětí mladších 10 let bez doprovodu dospělé osoby
 • vstup osob podnapilých nebo pod vlivem návykových látek
 • vstup se zvířaty

 

 1. Na hřiště (dráhu) mohou vstupovat pouze osoby, které zde provozují sportovní aktivity.
 1. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrozit zdraví a bezpečnost jiných uživatelů a ani jinak omezovat nebo ohrožovat jiné osoby v nejbližším okolí. Je povinen používat pouze takové vybavení, které neohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních účastníků a nepoškozuje sportovní zařízení.
 1. Uživatel (uživatelé) provádí sportovní aktivity v areálu hřiště na vlastní nebezpečí, provozovatel hřiště nenese odpovědnost za případný úraz (úrazy).
 1. Sankční opatření
 1. Porušuje-li uživatel ustanovení tohoto provozního řádu, je kterýkoli zaměstnanec školy oprávněn jej z hřiště vykázat.
 1. V případě obzvláště hrubého porušení provozního řádu (poškozování majetku, jednání ohrožující zdraví a bezpečnost) nebo závažného porušování pravidel občanského soužití v souvislosti s provozem hřiště je nutno kontaktovat Městskou policii (linka 156), aby danou situaci řešila.

Důležitá telefonní čísla:

150 Hasičský záchranný sbor ČR

155 Zdravotnická záchranná služba

158 Policie ČR

112 Jednotné evropské číslo tísňového volání

 

V Praze dne: 9. 4. 2018

 

 

 

 

 

 

Mgr. Božena Rezková

ředitelka školy