Husovy stopy

Díky spolku České studny se naše škola zapojila do propagační a vzdělávací kampaně „Husovy stopy.“ Jedná se o soubor husích stop nalepených v chodbě naší školy. Na stopách jsou názvy 12 lidských hodnot Jana Husa: Víra, Pravda, Čistota, Svoboda, Důstojnost, Odvaha, Úcta, Pokora, Odpuštění, Radost, Láska, Věčnost. Tato slova vyvolávají různé asociace, představy a emoce, a o to právě jde – vyvést jimi lidi z netečnosti a přivést je k otazníkům života. Žáci se mohou s hodnotami Jana Husa ztotožnit, postavit se na ně a začít podle nich žít.

Ve dnech 27. a 28. února žáci 3.C ZŠ Veronské náměstí pověděli svým spolužákům pomocí prezentace o těchto hodnotách. Poté, co si všichni žáci školy vyslechli vysvětlení hodnot, jsme uspořádali anketu, ve které měli všichni označit hodnotu, jenž je nejvíce oslovila. Zvítězily následující hodnoty: Láska se 108 hlasy, Radost s 53 hlasy a Svoboda s 48 hlasy.

Děkujeme žákům 3.C za jejich poutavou prezentaci

Fotogalerie