Vážení rodiče,
jistě jste zaznamenali na internetu řadu článků, které se zabývají objevením údajně nové hry Modrá velryba. Naše škola ihned kontaktovala Policii ČR a také MHMP – vedoucí oddělení prevence, abychom zjistili a zajistili pro Vás relevantní informace, eventuálně návod jak postupovat. Dostali jsme též instrukce z MÚ P15 o postupu v případě, že se dítě dostane do kontaktu s touto hrou. Tato informace je však velice citlivá, především proto, že není bezpečně potvrzeno, že v ČR hra skutečně existuje (což mohlo vyplynout z první tiskové zprávy PČR) a také přílišná medializace může být na škodu, nicméně nebezpečí je příliš veliké, především proto, že děti jsou snadno ovlivnitelné. Proto Vás žádáme, abyste věnovali zvýšenou pozornost tomu, co vaše dítě dělá na internetu a zároveň s ním znovu promluvili i o možných rizicích. Škola se rovněž podílí na prevenci v této situaci. V nejbližší době uspořádáme přednášku napříč ročníky o možných rizicích na sociálních sítích. Dále pokračují dlouhodobé semináře, které na naší škole organizuje Život bez závislostí a v těchto seminářích je rovněž pozornost věnována sociálním sítím. Berte prosím toto jen jako důrazné upozornění na možnou situaci, bez nějaké snahy šířit poplašnou zprávu. Ať už je účel vzniku hry jakýkoliv, nyní se hra objevila na českém internetu a je třeba být na pozoru. Internetem se totiž šíří různé návody se seznamem úkolů, které děti napodobují a úlohu "kurátorů" začaly plnit samotné děti - ať již z legrace, či ve snaze vystrašit nebo ublížit. Mluvte s dětmi o bezpečném používání internetu a sociálních sítí a také o krizových linkách pomoci.

Informace z Linky bezpečí

Modrá velryba – hoax, který může nebezpečně inspirovat
První hovory o Modré velrybě se objevily na Lince bezpečí ve středu 12.4. Dodnes jsme zaevidovali více než 20 telefonátů na toto téma, na online poradnu Projekt E-Bezpečí se obrátilo dalších 11 dětí. Chtějí informace o hře, zmiňují velký strach z případné manipulace „kurátory“, mají obavy o kamarády, a dokonce několik dětí zmiňuje, že hru začalo zkoušet.

Přiznáme se, že hodně poctivě řešíme otázku, jestli dalším článkem nepřiživíme mediální hysterii – tedy to, co tento fenomén nejvíce potřebuje k životu. Z hloupého hoaxu se může totiž velmi rychle stát skutečnost. Efekt nápodoby u případů, kterým byla věnována velká mediální pozornost, je totiž nepopiratelný fakt. Tzv. Wertherův efekt aneb inspirace populárním příběhem není v českém mediálním prostoru neznámý. Uvést můžeme příklad z let 2003 a 2004, kdy probíhala série sebeupalování lidí (min. 14 případů), o kterých neustále informovala hlavně bulvární média. Ta totiž nejvíce přispívají k šíření tzv. nápodoby.

Děti jsou v tomto směru ještě více ovlivnitelné. Hlavní nebezpečí Modré velryby spočívá v tom, že je živené právě mediální pozorností – hra je popisována jako módní a hlavně masová záležitost, hledají se spojitosti se sebevraždami dětí i tam, kde žádné spojitosti nejsou, a vyvolává dojem jakési tajemnosti a exklusivity – tedy znaků, které jsou pro děti velmi lákavé.

Byť v České republice nebyl zatím popsán ani jeden případ ohrožení dítěte touto hrou, rozhodli jsme se zodpovědně informovat o rizicích a nabídnout doporučení jak pro dospělé, tak pro děti.

Linka bezpečí vypracovala několik doporučení pro ty, kteří princip hry začali napodobovat.

Pro děti

 • Do hry nevstupujte. Je přirozené, že hra vyvolává zvědavost zjistit, jak hra funguje a jaké úkoly se plní. Tato zvědavost je přirozená, úkoly a principy hry je možné najít například na tomto odkazu http://echo24.cz/.../modra-velryba-co-stoji-za-hrou-jake-ukol... bez toho, že byste se museli do ní hlásit.
 • Pobídky k sebevraždě, vydírání a manipulace k plnění úkolů jsou trestné činy.
 • Není trestné do hry vstoupit, je důležité nenechat se zastrašit vydíráním a svěřit se dospělému. Pokud hru hrajete, přestaňte ji hrát a vystupte z ní, nikdo nemá právo vás vydírat. Máte právo zažádat o pomoc.
 • Je extrémně nebezpečné sdílet své osobní údaje na internetu, protože se vystavujete riziku, že vás bude někdo obtěžovat, vydírat nebo vaše údaje může zneužít.
 • Případné důkazy o vydírání a nabádání k tomu si ublížit si uchovejte. Použít můžete klávesu „print screen“ a vyfotit si obrazovku. Důkazy pak předejte Policii ČR.
 • Tato doporučení předejte také tomu, o kom víte, že ho hra zajímá, nebo že se do ní zapojil.

Pro kurátory

 • Může být lákavé si vyzkoušet, jaké to je někoho ovládat, v tomto případě to ale může být trestný čin, proto s tím nezačínejte.
 • Zadávání a trvání na plnění úkolů za pomoci manipulace a vydírání je trestným činem (§175), stejně jako nabádání k sebevraždě (§144).
 • Na internetu zanecháváte digitální stopu a je možné vás dohledat.

Pro rodiče !!!!!

 • Mluvte se svými dětmi o nebezpečí na sociálních sítích.
 • Zjistěte si co nejvíce o bezpečnějším používání internetu – např. www.e-bezpeci.cz
 • Při stanovování hranic používání internetu nevyhrožujte tresty, spíše se zaměřte na budování důvěry.
 • Pokud se vám dítě svěří, že se do hry zapojilo, oceňte jeho důvěru a začněte situaci řešit za pomoci odborníků a PČR.

Upozorňujeme na to, že celý fenomén Modré velryby mohl být vytvořen s cílem získat silnou argumentaci pro větší kontrolu internetu. Děsivé obsahy, které hra s sebou nese, jsou samy o sobě velmi účinným marketingovým nástrojem – dokazuje to enormní zájem o vyhledávání spojení „modrá velryba“ ve vyhledávačích, psaní tzv. hashtagů nebo připojování se do skupin na sociálních sítích, na něž jsou přirozeně vázané příjmy z reklamy.

Informace je možno získat i na www.bezpecnyinternet.cz