Kroužek začíná dne 2. října 2017 a sestává z 29 lekcí za celý školní rok. Výše doplatku bude upřesněna podle počtu žáků v průběhu měsíce října. 

Časový harmonogram: 1. třídy - 6. vyuč. hodina, 2. třídy - 5. vyučovací hodina, 3. třídy - 7. vyučovací hodina, 5. třída - 7. vyučovací hodina.