Dny Prahy 15,

Chválíme Natálii Krpálkovou, Kačku Janásovou, Marušku Do Thanh, Janičku Krylovovou, Jakuba Kejmara, Adélku Walterovou, Adélku Farkašovou, Tomáše Vacka a Danielku Sabylash, kteří naši školu reprezentovali i přes nepřízeň počasí.