Uživatel nepřihlášen

Přihlásit

Granty (grantový program v rámci akce Grantový program hl. m. Prahy, dříve ZMP)

V tomto školním roce 2015/2016 jsme opět podali tři žádosti o grant v rámci akce Grantový program hlavního města Prahy pro oblast primární prevence (dříve Zdravé město Praha) ve spolupráci s organizací Život bez závislostí. Jeden grant je na pokračující dlouhodobou primární prevenci, druhý grant je pro vzdělávání pedagogů. Tento projekt je v délce 8 hodin. Třetí grant byl na adaptační výjezd. Dva granty nám byly uděleny. Jedná se o grant s názvem Dlouhodobá primární prevence (začali jsme již v roce 2012 a jedná se o dlouhodobý projekt s cílem eliminovat projevy rizikového chování na naší škole. Priority máme v projektu nastavené dle našeho Preventivního plánu školy, dříve Minimálního preventivního plánu tj. záškoláctví, agrese, vandalismus šikana). Grant jsme obdrželi ve výši 35 000 Kč. Druhý grant, který nám byl přidělen ve výši 16 000 Kč je vyčleněn na pedagogy, konkrétně je to program Vhodné a nevhodné formy komunikace a Pedagog versus žák. Grant na další adaptační výjezd nám nebyl udělen. Již několik let funguje na naší škole i vlastní fond prevence, kdy s laskavým svolením a přispěním rodičů si vytvořila škola fond, z něhož čerpá v případě akutních situací nebo v situacích, kdy rodiče nejsou schopni zvládnout finančně nějakou akci v rámci prevence. Letos to kupříkladu bylo opět dofinancování adaptačního výjezdu pro stávající šesté třídy šesté a dále zajištění lektora, který pracoval s problematickou třídou nad rámec grantu. Tj. lektoři přijeli na adaptační výjezd a zde absolvovali s dětmi program.