Uživatel nepřihlášen

Přihlásit

Termíny školní rok 2016/2017

Prázdniny a volné dny

Datum Informace
26. a 27. 10. 2016 Podzimní prázdniny
28. 9., 28. 10. a 17. 11. Státní svátky
18. 11. 2016 Ředitelské volno
23. 12. 2016–2. 1. 2017 Vánoční prázdniny (nástup 3. 1.)
3. 2. 2017 Pololetní prázdniny
6.–12. 2. 2017 Jarní prázdniny
13. a 14. 4. 2017 Velikonoční prázdniny
1. 7.–1. 9. 2017 Letní prázdniny (šk. rok začne 4. 9. 2017)

Třídní schůzky

Datum Informace
Středa 14. 9. 2016 1. stupeň od 17.00
2. stupeň od 18.00
(v 17.30 schůzka rodičů 9., 5. a 7. roč. k přijímacímu řízení)
Středa 9. 11. 2016 1. stupeň od 17.00
2. stupeň od 18.00
Čtvrtek 12. 1. 2017 Konzultace od 15.30 h
Středa 19. 4. 2017 1. stupeň od 17.00
2. stupeň od 18.00
Středa 10. 5. 2017 Schůzka rodičů budoucích prvňáčků
Čtvrtek 1. 6. 2017 Konzultace od 15.30 h
Středa 7. 6. 2017 Schůzka rodičů budoucích přípravných tříd od 16.00

Vydání vysvědčení

Datum Informace
31. 1. 2017 Pololetní vysvědčení
30. 6. 2017  

Pedagogické rady

Datum Informace
31. 8. 2016 v 8.30 Zahajovací pedagogická rada
9. 11. 2016 od 14.00 Čtvrtletní pedagogická rada
23. 1. 2017 od 14.00 Pololetní pedagogická rada
19. 4. 2017 od 14.00 Čtvrtletní pedagogická rada
21. 6. 2017 od 14.00 2. pololetní pedagogická rada
29. 6. 2017 od 13.00 Závěrečná pedagogická rada

Přijímací řízení a testování ČŠI

Datum Informace
2.–15. 1. 2017 Talentové zkoušky
3. a 4. 4. 2017 Zápis do 1. ročníku
12.–30. 4. 2017 Přijímací zkoušky G, SŠ, SOU a víceletá gymnázia - 1. kolo
9.–26. 5. 2017 Testování ČŠI pro 5. a 9. ročníky

Dny otevřených dveří

Datum Informace
19. 10. 2016 30. výročí školy
25. 1. a 15. 3. 2017 Předškoláci a jejich rodiče

Významné akce školy

Datum Informace
Prosinec Vánoční bazar, dílna
15. 12. 2016 v 17.00 Vánoce ve škole
22. 6. 2017 v 10.00 Zhodnocení školního roku, odměny pro úspěšné reprezentanty školy
5.–9. 6. 2017 Obhajoby závěrečných prací 9. roč.
22. 6. 2017 v 17.00 Zpívání na schodech
29. 6. 2017 Slavnostní vyřazení 9. ročníku od 9.30
Slavnostní oběd pro 9. ročník od 11.00