Termíny školní rok 2017/2018

Prázdniny a volné dny

Datum Informace
26. a 27. 10. 2017 Podzimní prázdniny
28. 9., 17. 11., 1. 5., 8. 5. Státní svátky
29. 9. 2017 Ředitelské volno
23. 12. 2017–2. 1. 2018 Vánoční prázdniny (nástup 3. 1.)
2. 2. 2018 Pololetní prázdniny
12.–18. 2. 2018 Jarní prázdniny
29. a 30. 3. 2018 Velikonoční prázdniny
30. 4. a 7. 5. 2018 Ředitelská volna
2. 7.–31. 8. 2017 Letní prázdniny (šk. rok začne 3. 9. 2018)

Třídní schůzky

Datum Informace
Středa 13. 9. 2017 1. stupeň od 17.00
2. stupeň od 18.00
(v 17.30 schůzka rodičů 9., 5. a 7. roč. k přijímacímu řízení)
Středa 15. 11. 2017 1. stupeň od 17.00
2. stupeň od 18.00
Čtvrtek 4. 1. 2018 Konzultace od 15.30
Středa 18. 4. 2018 1. stupeň od 17.00
2. stupeň od 18.00
Středa 16. 5. 2018 Schůzka rodičů budoucích prvňáčků
Čtvrtek 31. 5. 2018 Konzultace od 15.30
Čtvrtek 14. 6. 2018 Schůzka rodičů budoucích přípravných tříd v 16.00

Vydání vysvědčení

Datum Informace
31. 1. 2018 Pololetní vysvědčení
29. 6. 2018  

Pedagogické rady

Datum Informace
4. 9. 2017 od 10.30 Zahajovací pedagogická rada
15. 11. 2017 od 14.00 Čtvrtletní pedagogická rada
24. 1. 2018 od 14.00 Pololetní pedagogická rada
18. 4. 2018 od 14.00 Čtvrtletní pedagogická rada
20. 6. 2017 od 14.00 2. pololetní pedagogická rada
28. 6. 2017 od 13.00 Závěrečná pedagogická rada

Přijímací řízení a testování ČŠI

Datum Informace
2.–15. 1. 2018 Talentové zkoušky
4. a 5. 4. 2018 Zápis do 1. ročníku
12.–30. 4. 2018 Přijímací zkoušky G, SŠ, SOU a víceletá gymnázia - 1. kolo
   

Dny otevřených dveří

Datum Informace
8. 11. 2017 a 14. 3. 2018 Předškoláci a jejich rodiče

Významné akce školy

Datum Informace
14. 12. 2017 v 16.00 Vánoční bazar, dílna
14. 12. 2017 v 17.00 Vánoce ve škole
26. 6. 2018 v 10.00 Zhodnocení školního roku, odměny pro úspěšné reprezentanty školy
4.–8. 6. 2018 Obhajoby závěrečných prací 9. roč.
21. 6. 2018 v 17.00 Zpívání na schodech
28. 6. 2018 Slavnostní vyřazení 9. ročníku od 9.30
Slavnostní oběd pro 9. ročník od 11.00