Školský poradenský tým

Mgr. Jarmila Krausová - výchovný poradce pro II. stupeň

Mgr. Lenka Boldišová - výchovný poradce pro I. stupeň

Mgr. Alexandra Doleželová - metodik prevence

Mgr. Andrea Koch - kariérové poradenství

Mgr. Dagmar Rizikyová - poradenství pro žáky s OMJ

Od 16. 10. 2017 pracuje na škole psycholožka PhDr. Radka Smíšková. Konzultační hodiny pro rodiče a žáky (vždy po předchozí domluvě) budou probíhat každé pondělí a úterý v době od 12 do 17 hodin. Kontakt přes mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo tel. 602 410 830.

Poradenství

Škola zajišťuje výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Podrobnosti jsou k nahlédnutí v dokumentu PDF Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Konzultační hodiny vždy po předchozí dohodě.

Témata prevence

Dle priorit ve školním roce 2017/2018

 • Záškoláctví
 • Šikana
 • Vandalismus
 • Špatné vrstevnické vztahy
 • Klima ve třídě
 • Internet – kyberšikana, sociální sítě

Rozvržení témat primární prevence

Dle Preventivního plánu školy jsou jednotlivá témata rozebírána formou besed a zazitkovych programu, které organizujeme s organizaci Život bez závislosti, Policií ČR a dalsimi organizacemi, ktere se zabyvaji prevenci. Jedná se namátkou o témata Bezpečně domů, Kyberšikana, Bezpečný internet, Vztahy ve třídě, Šikana, Právní vědomí, Sexuální bezpečí apod.

 

Preventivní opatření

pro školní rok 2017/2018

 • Třístupňový systém školního poradenského týmu
 • V rámci VO – jsou probírána témata související s prevencí rizikového chování (šikana – vědět, kam se obrátit ve škole, kde najít pomoc, telefonní čísla, schránka důvěry...)
 • Prevence záškoláctví
 • Seznámit s volnočasovými aktivitami
 • Žádost o grant – pokračující, dlouhodobá prevence
 • Zápisy z jednání o problémových žácích – projednávat na sezení ŠPT
 • Zápisy z jednání s rodiči
 • Kontrola SPU, soc. nepodnětné prostředí a zdravotní problémy
 • Práce s problémovými třídami – dotazníky, spolupráce s organizacemi
 • Návrh akcí v rámci aktuálních problémů (šikana, vztahy apod.)
 • pdfdoplnění_PPŠ.pdf
 • pdfPAS.pdf

Vzdělávání a začleňování cizinců

Klíčový předpoklad úspěšné integrace cizinců je znalost českého jazyka. Tato znalost zlepšuje orientaci žáka ve škole a tím i ve společnosti.

Žáci s odlišným mateřským jazykem jsou po příchodu do školy zařazováni do tříd podle věku, odchozených let školní docházky a znalosti českého jazyka. Prvním krokem začlenění je provedení základní diagnostiky.

Organizace, které se podílejí na integraci žáků s odlišným mateřským jazykem:

 • Meta
 • Centrum pro integraci cizinců
 • Integrační centrum Praha

www.inkluzivniskola.cz

Nemluví Vaše dítě česky? Doesn´t your child speak Czech?

Doporučujeme We recommend

 1. Přihlaste Vaše dítě již před nástupem do školy do bezplatného prázdninového kurzu češtiny, který zajišťuje Integrační centrum Praha www.icpraha.com Before your child starts attending the school, enrol him/her in the holiday course of Czech language. It´s free of charge and it´s organized by ,,Integrační Centrum Praha" www.icpraha.com
 2. Využijte pomoci organizací META www.meta-ops.cz a Centra integrace Praha (CIC) www.cicpraha.org Use the help of Organizations META www.meta-ops.cz and Centrum Integrace Praha (CIC) www.cicpraha.org
 3. Informace hledejte na www.inkluzivniskola.cz Look for other information on www.inkluzivniskola.cz

Nabízíme We offer

 1. Individuální přístup Individual approach
 2. Službu tlumočníka během zápisu do školy Help of an interpreter during enroling in the school
 3. Český jazyk pro cizince ve škole Czech language lessons for foreigners right at school

Dokumenty

pdfRoční_plán.pdf51.73 KB

pdfKrizový_plán.pdf52.18 KB

pdfMetodický pokyn102.91 KB

pdfKyberšikana117.64 KB

pdfPoruchy příjmu potravy56.57 KB

pdfKoncepce integrace cizinců192.4 KB

pdfZabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami172.5 KB

pdfMetodický_pokyn_2016.pdf

pdfPreventivní_plán_školy.pdf162.7 KB

pdfDatabáze_čísel.pdf35.31 KB