od 16 h přípravná třída, od 17 h první stupeň, od 18 h druhý stupeň