Proběhnou od 4. do 7. června vždy 1. - 3. vyučovací hodinu. Zbývající hodiny se žáci učí dle rozvrhu.