- vydává se v pátek 22. 6. první vyučovací hodinu (bez oběda)