v 16,30 h - třídní důvěrníci ve třídě 3. C

v 17 h - schůzky 2. - 5. tříd

v 17,30 h - schůzka pro rodiče k přijímacímu řízení (pavilon B2 přízemí, učebna HV)

v 18 h - schůzky 6. - 9. tříd