V pátek 5. 10. se první i druhý stupeň učí 1. - 3. vyučovací hodinu. Obědvat budou žáci dle rozpisu během 4. a 5. vyučovací hodiny. Lze také včas si oběd odhlásit.