V pátek 19. října bude probíhat projektový den ke 100. výročí založení ČSR.

I. stupeň se učí 4 hodiny, II. stupeň 5 hodin.