Třídní schůzky proběhnou ve středu 14. 11. 2018.

Přípravné třídy v 16:00 hod.

I. stupeň v 17:00 hod.

II. stupeň v 18:00 hod.