V pátek 24. 5. je kvůli volbám na celé škole ukončeno vyučování po 3. vyuč. hodině. V průběhu 4. hodiny se postupně děti naobědvají, provoz školní družiny zůstává beze změny.