Třídnické práce - 1. stupeň 4 hodiny, 2. stupeň 5 hodin. Ve čtvrtek 27. 6. v 9,30 h šerpování a v 11 h slavnostní oběd žáků 9. tříd. V pátek první vyučovací hodinu vydávání vysvědčení, oběd 10,30 - 12 h.