středa 28. srpna - český a anglický jazyk, čtvrtek 29. srpna - člověk a jeho svět, matematika, fyzika, přírodopis, úterý 3. 9. - matematika