1. stupeň od 17 hodin, 2. stupeň od 18 hodin. Schůzka k přijímacímu řízení proběhne v 17,30 h v přízemí pavilonu B2 v učebně hudební výchovy. Kariérová poradkyně pí Koch předá základní informace zájemcům z řad rodičů žáků 9., 5. a 7. tříd.