Od 16,30 h ve třídě 4. C schůzka třídních důvěrníků. Schůzky: od 16 h přípravná třída, od 17 h první stupeň, od 18 h druhý stupeň.