Před vchodem pro žáky 2. stupně se rekonstruuje stávající asfaltová plocha. Po dobu této opravy žáci 2. stupně používají hlavní vchod do školy. Všichni žáci byli poučení o bezpečnosti. Po skončení této úpravy se stavební práce přesunou na plochu před hlavním vchodem. Pak se bude pro vstup do školy používat zase vchod číslo 2. Včas budeme všechny informovat.