Vážení rodiče, seznam přijatých uchazečů do 1. tříd pro školní rok 2020/21 najdete v záložce Rodiče - Zápis do 1. tříd. V seznamu jsou uvedeny kódy, které jste obdrželi při zápisu. Výsledky přijímacího řízení jsou také vyvěšeny na hlavním vstupu do budovy školy.

Zároveň žádáme rodiče, kteří byli u zápisu na více školách, aby dali neprodleně informaci, na kterou školu nastoupí a na kterou ne.

Děkuji

Jitka Urbánková, ředitelka