Vzhledem k nastalé situaci a podle pokynů HS hl.m. Prahy přechází třída 5. C od 22. 9. do karantény a na distanční formu výuky. Podrobnější informace mají zákonní zástupci dané třídy v systému Komens.