Dne 25. 9. byla ve všech prostorách školy provedena polymerová dezinfekce.