Na základě Nařízení č. 15/2020 HSHMP ze dne 1. 10. 2020 upravuji podmínky vyučování s účinností od 5. 10. 2020 takto:

1)výuka hudební výchovy na 1. i 2. stupni pokračuje, ale bez zpěvu. Vyučující se zaměří na témata z teorie a poslech hudebních ukázek.

2)na 2. stupni se zakazují sportovní činnosti (hodiny lze naplnit jakýmkoliv jiným obsahem). V hodinách Tv a ve volitelném předmětu Sportovní hry budou žáci s učiteli převážně chodit na vycházky. Je tedy vhodné, aby žáci v těchto dnech byli vybaveni oblečením přizpůsobenému pobytu venku. 1. stupni se režim pro sportovní činnosti nemění.

3)provoz školní družiny a jejích kroužků je zatím beze změn.

4)ve školní jídelně musí být rozestupy 1,5 m mezi stoly, u stolu sedí max. 6 osob. Vzhledem k omezení počtu míst v jídelně upozorňujeme na prodloužení čekací doby na výdej oběda.

Děkujeme za pochopení.

                                                                                                 Jitka Urbánková, ředitelka