Od 12. 10. do 25. 10. 2020 se krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 omezuje provoz 2. stupně základních škol.

Rozdělení tříd upravuji takto:

týden 12. - 16. 10. 2020 : 6. a 7. třídy se učí prezenčně (chodí do školy)

                                      8. a 9. třídy se učí distančně (žáci jsou doma)

týden 19. - 23. 10. 2020 : 6. a 7. třídy se učí distančně 

                                      8. a 9. třídy se učí prezenčně 

  • třídní učitelé budou informovat rodiče a žáky o rozvrhu online hodin, upravené rozvrhy uvidí žáci také v systému Bakaláři. Distanční výuka probíhá různými formami (nejen online). Volné hodiny mimo online výuku využívají žáci k vypracovávání zadaných úkolů a samostudiu.
  • komunikace mezi učitelem a žákem, rodičem probíhá přes Komens a MS Teams
  • pro omlouvání z distanční výuky platí stejná pravidla jako u prezenční výuky (viz školní řád)
  • výdej oběda pro žáky na distanční výuce je ve 14 - 14,15 h. Pokud po dobu distanční výuky nebude žák chtít odebírat oběd, prosíme zákonné zástupce, aby obědy odhlásili co nejdříve.

V Praze dne 9. 10. 2020

Jitka Urbánková, ředitelka