Na základě tohoto usnesení č. 996 jsou ve škole v období od 12. do 25. října 2020 zakázány:

1)kroužky (zákaz se nevztahuje na činnost školních družin)

2)výuka plavání (týká se 2. a 3. tříd)

Na 26. a 27. říjen 2020 jsou opatřením MŠMT stanoveny dny volna. Následuje státní svátek 28. 10. a dva dny řádných prázdnin 29. – 30. října. Týká se všech žáků 1. i 2. stupně, v celém týdnu 26. – 30. října neprobíhá prezenční ani distanční výuka.

V Praze dne 9. 10. 2020

Jitka Urbánková, ředitelka