Na základě nařízení vlády ČR jsou základní školy uzavřeny. Týká se i školní družiny. Od 14. 10. dochází ke změně organizace výuky na škole. Žáci 1. i 2. stupně přecházejí z prezenční na distanční výuku. Komunikace probíhá přes Komens a MS Teams. V Bakalářích je nastaven upravený rozvrh, podle kterého bude probíhat online výuka. Další hodiny jsou určené žákům k plnění zadaných úkolů. Třídní učitel bude rodiče své třídy o podrobnostech výuky informovat. Provoz školní jídelny je přerušen, obědy jsou všem žákům od 14. 10. hromadně odhlášeny.

Úřední hodiny hospodářky školy pro veřejnost je pondělí a středa 8 - 13 h.

Jitka Urbánková, ředitelka