Žádost o ošetřovné při péči o dítě škola nevydává. Stačí čestné prohlášení pojištěnce (zákonného zástupce). Další informace naleznete na www.mpsv.cz/osetrovne.