Platba za školní družinu bude za říjen snížena na 200,-. Vyúčtování bude provedeno po návratu školy do běžného režimu výuky.