Na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví ČR a ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydává škola toto opatření:

Výuka:

  • přípravná třída, 1. až 5. třídy a 9. třídy – každý týden výuka ve škole (prezenční)
  • 6. třídy – výuka ve škole 30.11. – 4.12. a 14.12. – 18.12. dle plného rozvrhu

                        -  distanční výuka 7. – 11. prosince dle upravených online rozvrhů

  • 7. a 8. třídy – výuka ve škole 7.12. – 11.12. a 21.12 – 22.12. dle plného rozvrhu

                                -  distanční výuka 14.12. – 18.12. dle upravených online rozvrhů

Pro žáky 6. – 8. ročníků pokračuje i povinné vzdělávání distančním způsobem v týdnech, kdy nemají prezenční výuku.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Z toho důvodu budou z rozvrhu 8. a 9. tříd vyjmuty volitelné předměty, učitelé zadají žákům práci na vypracování doma.

Ve škole se v hodinách hudební výchovy místo zpěvu vyučuje teorie, je využíván poslech hudebních ukázek. Hodiny tělesné výchovy jsou nahrazeny vycházkami, popř. procvičováním učiva jiných předmětů. Plavání v 2. a 3. třídách není. Kroužky zatím nejsou otevřeny.

Během dne je možné zařadit pobyt, vzdělávání žáků na čerstvém vzduchu. (vhodné oblečení dle aktuálního počasí).

Stravování

Všichni žáci i zaměstnanci, kteří se před uzavřením škol stravovali ve školní jídelně, budou mít obědy od 30. 11. 2020 automaticky přihlášené. Pokud se nebudou stravovat, musí si individuálně včas oběd odhlásit na e-jídelníčku, mailem nebo na PC boxu v jídelně (podrobné informace v záložce Jídelna – Aktuality). Vzhledem k omezení počtu míst v jídelně a hygienickým opatřením upozorňujeme na možné prodloužení čekací doby na výdej oběda.

Pro žáky tříd, které mají distanční výuku, budou v tyto dny obědy vydávány do jídlonosičů v červené jídelně od 13,30 do 14 h.

Školní družina

Provoz školní družiny je do 17 hodin. Vzhledem k tomu, že nelze personálně zajistit a dodržet podmínky homogenity skupiny žáků jednoho ročníku, ranní družina nebude v provozu, odpolední družinu otevíráme jen pro děti z přípravné třídy, 1., 2. a 3. tříd.

Hygienická opatření

Žáci, zaměstnanci školy i další osoby pohybující se v budově mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, s výjimkou doby konzumace stravy. Při vstupu do školy každý použije dezinfekci, v průběhu dne žáci i dospělí dodržují časté mytí rukou.

Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor, a to každou přestávku a uprostřed každé vyučovací hodiny.

Žáci mají o přestávkách omezený pohyb po škole, nenavštěvují své kamarády v jiných třídách.

Případné podrobnosti k provozu školy budou posílány rodičům přes Komens.

 

Jitka Urbánková, ředitelka