Vážení rodiče a žáci,

MŠMT vydalo nová opatření týkající se přijímacích zkoušek na střední školy. Text najdete na našich webových stránkách pod ikonou žáci a podnadpisem Přijímací řízení do školy. Novinky se nachází v poslední části textu bezprostředně před tabulkou s harmonogramem. Text pod názvem Nejnovější informace je podtržen a napsán tučným písmem.

S pozdravem

PhDr. Andrea Koch
Kariérní poradkyně ZSVN