Jarní prázdniny jsou ve dnech 1. - 7. března. Po tuto dobu nebude probíhat žádná forma výuky, školní družina i jídelna nejsou v provozu.