Zapsat dítě online

Vážení rodiče a žáci,

vzhledem k přetrvávajícím překážkám návratu žáků do škol přistoupilo MŠMT ve školním roce 2020/2021 ke změně termínů jednotných přijímacích zkoušek, a to následovně:

1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy
vzdělávání na 3. května 2021
pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021
2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy
vzdělávání na 4. května 2021
pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021
1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021
2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.
Další informace, včetně příslušného opatření obecné povahy, kterým se termíny jednotné přijímací zkoušky
upraví, a změněného harmonogramu, budou školám zaslány po vydání opatření obecné povahy.
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
 
S pozdravem
PhDr. Andrea Koch
kariérní poradkyně ZSVN