Zapsat dítě online

Od pondělí 22. 3. se budou obědy do jídlonosičů vydávat od 12:30 do 14:00 hod.