Zapsat dítě online

Velikonoční prázdniny jsou od 1. do 5. dubna 2021. V tyto dny neprobíhá žádná forma výuky, není ani v provozu školní jídelna. 

Do 11. dubna je platná pro všechny třídy distanční výuka beze změny dle stávajících rozvrhů. Jak bude organizována výuka a testování žáků od 12. dubna, dáme vědět zákonným zástupcům po Velikonocích přes systém Komens.

Od 1. do 23. dubna bude spuštěna online registrace k zápisu dětí do 1. tříd.