Zapsat dítě online

Podrobné informace k provozu školy od 12. 4. 2021

žáci 6. – 9. tříd: pokračují v povinné distanční výuce podle stávajícího rozvrhu

přípravná třída: od 12. 4. pravidelná prezenční výuka

1.stupeň: rotační výuka:

- týden od 12. 4. a následně každý lichý týden – 1. a 2. třídy prezenční výuka ve škole dle plného rozvrhu (sudé týdny distanční výuka dle upraveného rozvrhu s online hodinami).

- týden od 19. 4. a následně každý sudý týden – 3., 4. a 5. třídy prezenční výuka ve škole dle plného rozvrhu (liché týdny distanční výuka dle upraveného rozvrhu s online hodinami).

Výuka:        - prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách, kolektivy tříd se neprolínají

 • žáky přípravné třídy a 1. tříd si ráno před školou vyzvedne třídní učitelka v 7,40 h, žáky 2. tříd v 7,50 h. Žáci si nasadí roušku, použijí dezinfekci na ruce a odcházejí do svých kmenových tříd. Po celou dobu pobytu ve škole mají povinnost všichni žáci, zaměstnanci i ostatní osoby nosit zdravotnickou roušku nebo respirátor (mít s sebou 2 roušky na den).
 • hodiny hudební a tělesné výchovy budou nahrazeny pobytem venku nebo využity k procvičování učiva jiných předmětů
 • je nutné pravidelné větrání tříd v hodinách i přestávkách, volte tedy svým dětem odpovídající oblečení. Vzdělávací činnost je možné také realizovat i venku.
 • pohyb žáků po škole je omezen tak, aby nedocházelo ke kontaktům mezi žáky z různých tříd

testování žáků: - bude probíhat pravidelně každé pondělí a čtvrtek v kmenových třídách v 8 h

 • na testování neinvazivními AG testy bude dohlížet pedagogický pracovník
 • při testování žáků 0. – 3. tříd je možná přítomnost zákonného zástupce. Jiná třetí osoba (babička, děda..) musí mít od zákonného zástupce písemný souhlas, že se tato osoba může testování účastnit. Rodiče společně s třídní učitelkou a dětmi odcházejí do třídy. Zákonní zástupci musí mít respirátor, u vchodu dostanou návleky a použijí dezinfekci.
 • testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek PCR testu nebo negativního antigenního testu z odběrového místa, které nejsou starší než 48 hodin nebo u osob, u kterých neuplynulo více než 90 dnů od pozitivního PCR testu.
 • tato potvrzení je nutné předat před pondělním testováním učitelce
 • pokud se žák v daný den nezúčastní testování, bude otestován ihned po návratu do školy.  (více v pdfMŠMT Manuálu k testováni.pdf707.84 KB)
 • !!! ředitel školy nemá oprávnění vybírat či měnit způsob testování. Testovací sady byly distribuovány MŠMT a schváleny MZCZ.
 • video - testování ve škole - LEPU testy
 • pdfLeták pro rodiče.pdf545.39 KB
 • pdfLeták pro žáky.pdf344.28 KB

školní družina:

 • ranní družina z provozních a organizačních důvodů nebude v provozu. Odpolední družina končí v 17 h. Žáci jedné třídy budou mít svou vychovatelku, kolektivy se nebudou slučovat ani prolínat.

školní jídelna:

 • žákům 0. – 2. tříd budou obědy od 12. dubna přihlášeny hromadně, žákům 3. – 5. tříd budou hromadně obědy přihlášeny od 19. dubna. Rodiče si podle potřeby (lékař, distanční výuka atd.) obědy odhlašují sami. Žáci 6. – 9. tříd se i nadále k odběru stravy přihlašují sami.
 • v době distanční výuky výdej jídla do vlastních jídlonosičů od 13 do 14 h.
 • podrobnější informace ke stravování najdete na webu záložka Jídelna – Aktuality
 • nutno dodržovat rozestupy mezi žáky, povinnost nosit roušku (s výjimkou doby konzumace oběda), použít u vstupu do jídelny dezinfekci rukou

Jen pro žáky naší školy, jejichž rodiče jsou v IZS, je zajištěn pobyt ve škole v době distanční výuky.