1. stupeň od 17 hodin, 2. stupeň od 18 hodin. Na těchto schůzkách rodiče obdrží heslo pro přihlášení do elektronické žákovské knížky.

 

V 16,30 h se sejdou třídní důvěrníci. V 17,30 h krátká informativní schůzka k přijímacímu řízení pro rodiče žáků 9. tříd a pro zájemce z 5. a 7. tříd. (v učebně přírodopisu).