V pátek 20. 10.  všechny třídy končí vyučování po 3. vyučovací hodině a odcházejí na oběd. Školní družina je v provozu beze změn.