Předtištěné přihlášky na střední školy budou žákům devátých, sedmých a pátých ročníků vydány s výpisem z vysvědčení.

Zápisové lístky si rodiče mohou vyzvednout od 1. - 28. února v kanceláři školy.