Sborník k celoškolnímu projektu svět pdfProjekt_svět_2017.pdf4.99 MB

Anglické divadlo v naší škole

Theatre that makes the English language a fun learning experience!
Na podzim 2015 se 2., 3., 4., 5. ročníky naší školy zúčastnily interaktivního divadelního představení v angličtině. Divadelní soubor Azyzah pro naše žáky představil svůj program v naší tělocvičně.
Pro druhé třídy to bylo představení Lost in the Land of Twirls.
Je to interaktivní show zaměřená na výuku základní angličtiny skrz hudbu a písničky. V tomto jedinečném dobrodružství hledá Kiki cestu domů. Potřebuje pomoc žáků, aby jí pomohli vyřešit různé úkoly. Cestou potkávají různé postavy a plní zajímavé úkoly.
Pro třetí ročníky to bylo představení Green Eggs& Ham.
Jedná se o interaktivní představení k výuce angličtiny podle známé dětské knížky od Dr. Seusse. Tento příběh je založen na rýmech.
Čtvrté a páté ročníky se podívaly na představení Fun Fair Murder Mystery.
Jde o interaktivní show, kde pan Suits a Kikiřeší různá dobrodružství, v nichž vystupují postavy jako Vlk, Vampír a další a děti pomáhají vyřešit řadu záhad. Během této hry se děti účastní konverzace v angličtině, hra je velmi interaktivní.
Ve všech představeních bylo plno písniček, legrace a zajímavých postav. Divadlo se nám velmi líbilo!

Anglická olympiáda

V prosinci 2015 se na naší škole konal další ročník školního kola Anglické olympiády. Olympiády se zúčastnilo letos 62 žáků z 7. až 9. ročníků. Olympiáda byla zaměřena především na konverzační dovednosti. Na prvních místech se umístili za sedmý ročník Laura Jakšič, Petr Batěk, Matůšková Karolína a Lea Jakšič, za osmý a devátý ročník to byli Jana Dvořáčková, William Poppy, Markéta Němcová a Karolína Benedíková. Reprezentovat naši školu v obvodním kole byla vyslána Jana Dvořáčková a Lea Jakšič. Gratulujeme všem, kteří našli odvahu a ukázali, jak dovedou angličtinu používat v praxi.

Celoškolní projekt svět

Na naší základní škole i letos probíhal jeden týden Projekt Svět, jenž v podobné formě probíhá také v Rakousku, Maďarsku či Polsku. Týden aktivit spojených s teoretickými informacemi o uvedených zemích i s gastronomickými ukázkami a možností využití komunikativních dovedností žáků za dokonalé spolupráce s vyučujícími angličtiny, zeměpisu i dalšími se ukázal jako atraktivní způsob přirozeného zapojení žáků do komunikace v angličtině s příslušníky cizích národů. Žáci čtvrtých a vyšších tříd naší školy měli opět možnost seznámit se osobně se 7 vysokoškolskými studenty z různých zemí světa. Letos nás navštívili studenti z Taiwanu, Číny, Kanady, Ukrajina, Gruzie, Kolumbie. Každý z nich představil svou zemi z různých pohledů – z hlediska sociální, ekonomické, politické, demografické a kulturní situace. Během týdne prezentací a různých aktivit se žáci seznámili neobvyklou a zábavnou formou se životem a zvyky v jiných zemích. Tak jako loni se naučili zpívat národní písničku, ochutnali tradiční pokrmy, které si zkusili sami se stážisty uvařit ve školní kuchyňce, prohlédli si různé projekce, zatančili si národní tanec nebo vyzkoušeli národní sport. Cílem projektu bylo kromě praktické konverzace v angličtině zejména rozšíření všeobecného přehledu žáků, uvědomění si rozdílů mezi národnostmi a kulturami. Komunikačním jazykem byla angličtina. Žáci si tedy ve skutečných situacích ověřili, jak je důležité se umět domluvit anglicky. Během celého týdne byla naše škola plná nadšených dětí, které se těšily do školy a pro něž byla setkání se stážisty vrcholným zážitkem. I pro samotné stážisty to byla nová zkušenost. Spousta překvapení z nové a pro ně neznámé kultury, se kterou je na oplátku seznamovali naši žáci. Z postřehů a prací našich žáků je tradičně vydáván Sborník Projektu Svět. Projekt organizuje pod záštitou MŠMT AISEC Praha.

pdfProjekt svět1.52 MB

Anglické soutěže

Letos proběhlo školní kolo olympiády anglického jazyka, které se setkalo opět s velkým zájmem a ohlasem našich žáků.

V červnu letošního roku proběhl druhý ročník soutěže pro žáky třetích ročníků o nejzdatnějšího mluvčího. Žáci řešili různé úkoly související s obsahem výuky angličtiny od prvního do třetího ročníku pojaté zábavnou a hravou formou.

Vybraní žáci pátých tříd se zúčastnili Soutěže v anglickém jazyce na ZŠ Bronzová v Praze.

Anglické divadlo

Pro žáky byla také zorganizována netradiční návštěva divadelního představení v angličtině. Zúčastnili se ho žáci 2., 3., 4., 8. a 9. ročníků. Pro menší děti jsme zorganizovali divadlo Azyzah ve školní tělocvičně, starší navštívili Divadlo Reduta v Praze.

Projektový den angličtina - nakupování

Přelom října a začátek listopadu jsem s třídou 4.C věnovala pečlivé přípravě projektového vyučování - Shopping. S žáky jsme si připravili bohatou slovní zásobu, naučili jsme se, jak správně vést rozhovor v obchodě, reagovat při nakupování. Žáci z domova přinesli velké množství obalů od potravin, drogistického zboží, plastové ovoce a zeleninu, dokonce obaly od Lega, dětské pokladničky, dětské peníze, slevové knížky a samozřejmě i dětské platební karty... To aby iluze obchodu byla dokonalá. Ve třídě jsme měli tři specializované obchody s velmi ochotnými prodavači a neodbytnými nakupujícími (žáci se střídali v obou rolích). Všem se práce dařila, do hry se opravdu vžili. Nakonec jsme si ještě stihli týmově zasoutěžit, kdo si pamatuje nejvíce zboží, které bylo v prodeji a také ho správně umí napsat. Hodina to byla velmi přínosná, zábavná a pohodová. Žákům se ani nechtělo končit s angličtinou...

Informatika

Ve škole fungují tři počítačové učebny, v každé je dvacet čtyři počítačů. V učebnách probíhá výuka informatiky na 1. i 2. stupni, výuka předmětu psaní všemi deseti.

Na druhém stupni se předmět informatika učí od šesté do osmé třídy dvě hodiny týdně, v deváté třídě je týdně jedna hodina.

Žáci se postupně učí pracovat s textovým editorem, tabulkovým kalkulátorem, vytvářejí prezentace, jednoduché databáze. Pracují s rastrovou i vektorovou grafikou, upravují fotografie, seznamují se s tvorbou webových stránek, se základy programování, například prostřednictvím programu Baltík. Učí se vyhledávat nejrůznější informace, ověřovat si jejich důvěryhodnost, posoudit je a zpracovat. Seznamují se s netiketou, čili s pravidly a zásadami, které bychom měli dodržovat v internetovém světě. Směřujeme k správnému chápání a užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce v síti. Žáci v hodinách pracují samostatně, ve dvojicích či větších skupinách.

Ukázky žákovských prací

pdfICT Hrad99.29 KB

pdfICT Lokomotiva31.57 KB

pdfICT Obličej114.02 KB

pdfICT Pexeso429.89 KB