INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY

 • Zápis pro školní rok 2021/22 proběhne na naší škole 7. a 8. dubna 2021 vždy od 13 do 18 hodin.
 • S sebou vezměte: průkaz totožnosti zákonného zástupce a rodný list dítěte
 • Při zápisu každé dítě dostane kód, informace o přijetí bude zveřejněna pomocí těchto kódů na webových stránkách školy a vyvěšena na budově školy

 Kritéria pro rozhodování ředitele o přijetí/nepřijetí k základnímu vzdělávání

Základní podmínky pro přijetí (v pořadí důležitosti)

 • trvalý pobyt ve spádové oblasti školy
 • sourozenec s trvalým pobytem na území Prahy 15 navštěvující naši školu
 • trvalý pobyt na území Prahy 15
 • sourozenec z nespádové oblasti školy navštěvující naši školu
 • děti z nespádové oblasti školy budou přijímány v případě nenaplněnosti z hlediska počtu žáků

Předpokládáme, že otevřeme 2 první třídy.

Spádová oblast pro ZŠ Veronské náměstí

Seznam ulic:

 • Hornoměcholupská - k.ú. Horní Měcholupy
 • Janovská
 • Na Křečku č.p. 339 - 350
 • Parmská
 • Mantovská
 • Modenská
 • Veronské náměstí

Rodiče mají právo přihlásit své dítě do jakékoliv školy.

Možnost dodatečného zápisu

Pokud se nebudete moci z vážných důvodů dostavit v termínu našeho zápisu, kontaktujte  ředitelku  J. Urbánkovou. Dohodnete si termín dodatečného zápisu (musí proběhnout do 30. dubna 2021).

Odklad povinné školní docházky

Zákonný zástupce dítěte má podle § 37 školského zákona právo požádat v době stanoveného zápisu o odklad povinné školní docházky. Žádost o odklad musí být doplněna vyjádřením školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Všechny dokumenty je nutné dodat do konce dubna.

Vydání rozhodnutí

Informace o přijetí k základnímu vzdělávání bude zveřejněna na budově školy a na webových stránkách prostřednictvím kódů vydaných každému dítěti při zápisu.

Originál rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání je uložen na základní škole, stejnopis je vydán zákonnému zástupci na vyžádání.

Přípravná třída

Do přípravné třídy lze podle § 47 školského zákona zařadit přednostně děti s povoleným odkladem povinné školní docházky.

Přihlášku do přípravné třídy je nutno doložit vyjádřením školského poradenského zařízení.

Předčasný vstup do školy ( dítěti 1. září nebude ještě 6 let)

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce srpna je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Dokumenty, formuláře a žádosti

pdfŽádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání .pdf272.61 KB

pdfŽádost o odklad povinné školní docházky.pdf247.13 KB

pdfDesatero pro rodiče.pdf

pdfPlná moc.pdf

pdfŽádost o přijetí do přípravné třídy

pdfDotazník kontaktních údajů žáka 1. ročníku ZŠ

pdfPřihláška na kroužek Angličtina s rodilým mluvčím.pdf42.9 KB

pdfRady pro rodiče prvňáků.pdf279.36 KB