Paní vychovatelku v 6. oddělení školní družiny zastupuje paní vychovatelka Veronika Puncmannová

Vnitřní řád školní družiny

O přijetí účastníka k činnosti družiny ve formě pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Součástí přihlášky k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.

Kritéria pro přijetí žáka do školní družiny:

a) žák, který se vzdělává v přípravné třídě školy,

b) žák, který se vzdělává v prvním ročníku školy,

c) žák, který se vzdělává ve druhém ročníku školy,

d) žák, který se vzdělává ve třetím ročníku školy, 

e) žák, který se vzdělává ve čtvrtém a pátém ročníku školy, je přijímán pouze v případě volné kapacity školní družiny,

f) přednost má žák, jehož sourozenec z přípravné třídy, z prvního - třetího ročníku školy je již přijat do školní družiny.

Oddělení školní družiny 

1. oddělení   PT, 3.C                  Dana Maršíková

2. oddělení   1.A, 4.A                 Radka Medelská

3. oddělení   1.B, 4.B                 Pavla Černáková

4. oddělení   1.C, 4.B                 Jana Vydrová

5. oddělení   2.A, 3.B                 Jakub Voneš

6. oddělení   2.B, 3.A, 4.C, 4.A   Denisa Koklarová, Veronika Puncmannová

7. oddělení   2.C, 3.C                Vladimíra Svobodová

8.oddělení    2.D, 3.B                Soňa Kejmarová 

Školní družina je v provozu od 6.00 do 18.00 hod

Kartičky na vyzvedávání dostanou děti po odevzdání přihlášky do školní družiny

Platba za pobyt dítěte ve školní družině

Platby za školní družinu budou probíhat stejným způsobem jako v minulém školním roce. Informace o platbách děti obdrží děti po odevzdání přihlášek do školní družiny. 

Platba je 2 000,- Kč za pololetí, číslo účtu 2000886349, kód banky 0800, konstantní symbol 0308, variabilní symbol děti obdrží po odevzdání přihlášek do školní družiny

Informace vám sdělí paní účetní: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vyzvedávání dětí z oddělení do 16.00

Koncová školní družina od 16.00 do 18.00

Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování, zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, umožňuje žákům přípravu na vyučování. Dostatek času je věnován spontánní činnosti dětí. Umožňuje žákům účast na dalších formách zájmových aktivit organizovaných školou.

PROVOZ ŠD ZAČÍNÁ V 6.00 HODIN A KONČÍ V 18.00 HODIN