Vážení rodiče !

Platba za pobyt dětí ve školní družině ve 2. pololetí je 400,- Kč za únor a 200, - Kč za měsíc březen. Za celé 2. pololetí je tedy platba celkem 600,- Kč. Přeplatek platby bude vrácen na váš účet v červenci 2020. Budou též vráceny přeplatky za kroužky, které pořádala školní družina. 

Pokud ještě nemáte zaplacené poplatky za školní družinu ve 2. pololetí, zaplaťte pouze částku 600,- Kč.

Děkuji V. Svobodová

 

 Oddělení školní družiny od 3.2.2020

1. oddělení   0. A, B, 2.A          Radka Medelská

2. oddělení   1.A, 3.B               Jana Vydrová

3. oddělení   1.B, 2.A               Denisa Koklarová

4. oddělení   1.C, 3.A               Vladimíra Svobodová 

5. oddělení   1.D, 3.A               Soňa Kejmarová

6. oddělení   rozděleno

7. oddělení   2.B, 3.B               Pavla Černáková  

8.oddělení    2.C, 4.A, 4.C        Gabriela Kaňová 

9. oddělení   3.C, 3.B               Jakub Voneš 

Platbu za pobyt dítěte ve školní družině v 2. pololetí je nutné uhradit do 29.2.2020. Způsob paltby je stejný jako v 1. pololetí.

6. oddělení školní družiny 2.A, 3.A, od 9.10.2019 nová paní vychovatelka Soňa Kejmarová 

Školní družina je v provozu od 6.00 do 18.00 hod

Kartičky na vyzvedávání dostanou děti po odevzdání přihlášky do školní družiny

Platba za pobyt dítěte ve školní družině

Platby za školní družinu budou probíhat stejným způsobem jako v minulém školním roce. Informace o platbách děti obdrží děti po odevzdání přihlášek do školní družiny. 

Platba je 2 000,- Kč za pololetí, číslo účtu 2000886349, kód banky 0800, konstantní symbol 0308, variabilní symbol děti obdrží po odevzdání přihlášek do školní družiny

Informace vám sdělí paní účetní: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Oddělení školní družiny

1. oddělení   0. A, B          Radka Medelská

2. oddělení   1.A, 3.B        Jana Vydrová

3. oddělení   1.B, 3.A        Denisa Koklarová

4. oddělení   1.C, 3.A        Vladimíra Svobodová 

5. oddělení   1.D, 4.C        Bohuslava Marková 

6. oddělení   2.A, 3.A        Soňa Kejmarová

7. oddělení   2.B, 3.B        Pavla Černáková  

8.oddělení    2.C, 4.A        Gabriela Kaňová 

9. oddělení   3.C, 3.B        Jakub Voneš 

Vyzvedávání dětí z oddělení do 16.00

Koncová školní družina od 16.00 do 18.00

Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování, zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, umožňuje žákům přípravu na vyučování. Dostatek času je věnován spontánní činnosti dětí. Umožňuje žákům účast na dalších formách zájmových aktivit organizovaných školou.

PROVOZ ŠD ZAČÍNÁ V 6.00 HODIN A KONČÍ V 18.00 HODIN