Najdi a slož

pomůcky: obrázky, staré fotky, omalovánky, fantazie, lístky s vyjmenovanými slovy

počet hráčů: 2 a více

místo hraní: byt, dům, chodba, zahrada

postup: Jeden hráč rozstříhá obrázek. Schová ho v pokoji. Druhý hráč musí obrázek najít a poskládat.

Těžší varianty: obrázky se schovávají v celém bytě – případně na chodbě, atd.

Jednotlivé kousky se mohou promíchat s dalšími, které ale nemusí (záleží na tom, kdo schovává) dát dohromady celý obrázek. Hledač se musí zamyslet, jestli to, co našel patří do jeho obrázku nebo je to jen slepá stopa.

Hledač musí jednotlivé ústřižky najít v časovém limitu.

 

Poslouchaná

pomůcky: encyklopedie, pohádkové knížky, časopisy, vymyšlený text, internet

počet hráčů: 2 a více

místo hraní: byt, dům, zahrada

Postup: jeden hráč (čtenář) předčítá vybraný text. Druhý hráč (posluchač) pozorně naslouchá a čeká na vybraná slova. Jakmile je zaslechne, musí předvést nějaký pohyb.

Pokud uslyší: Zvíře – opře ruce a nohy o podlahu

pták –  rozpaží (nelétavý pták – sedne si)

člověk  - postaví se (pokud je v v textu člověk něco vykonává, posluchač pohyb předvede – pantomimou a i nahlas)

ryba – lehne si

rostlina – pomalu se zvedne a dá ruce na horu

těžší verze: čtenář vloží do textu hlouposti: v moři plaval...papoušek, na dvorku lovil myši...kapr

Posluchač musí rychle a reagovat a přemýšlet, co slyší.